Özgür PEHLİVAN
Birim
Genel Sekreterlik
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı